November 11, 2021

Grant Electric-Up pentru tranziția spre energia verde

Promateris anunță obținerea finanțării Electric Up, în valoare de 100.000 de euro. Acesta este primul pas al companiei în tranziția către utilizarea energiei din surse regenerabile în procesul de producție.

Promateris, grup industrial român și lider în Europa Centrală și de Est în producția de ambalaje biodegradabile și compostabile, anunță obținerea finanțării Electric Up, în valoare de 100.000 de euro. Acesta este primul pas al companiei Promateris în tranziția către utilizarea energiei din surse regenerabile în procesul de producție. Promateris își propune ca în următorii 5 ani peste 30% din totalul energiei utilizate să provină din surse de energie alternativă.

Ambiția noastră în ceea ce privește Promateris este să dezvoltăm proiecte care să ne permită reducerea amprentei de carbon, atât la nivelul activității de zi cu zi a companiei, cât și la nivelul produselor. Astfel, utilizarea energiei verzi în producție ne permite să reducem și mai mult amprenta decarbon pe care o au produsele noastre. De aceea, ne propunem ținte ambițioase și avem în lucru mai multe proiecte de dezvoltare a unor instalații de panouri fotovoltaice. Pe lângă avantajele de mediu care sunt incontestabile și contribuția la decarbonizarea sectorului industrial românesc, aceste proiecte ne permit să continuăm dezvoltarea companiei și să generăm un impact pozitiv asupra economiei locale, a declarat Tudor Georgescu, CEO Promateris.

 

Tranziția spre energie verde este parte din strategia Promateris de decarbonizare a companiei, un drum început în anul 2018. În ultimii ani compania a redus cu peste 90% producția de polietilenă și a investitîn cercetarea și dezvoltarea unor produse ce au la bază resurse regenerabile și care sunt biodegradabile și compostabile. În anul 2020 în cadrul companiei a fost instalată o linie de reciclare a deșeurilor care a reciclat în primul an de la instalare 1.131 tone de deșeuri tehnologice. Prin urmare, începând cu 2021, Promateris reciclează 100% din deșeurile industriale pe care legenerează. De asemenea, compania are în desfășurare un proiect de dezvoltare  și producție locală a materiei prime pentru ambalaje compostabile, realizată din amidon de porumb. Produsele din amidon de porumb au un impact redus asupra mediului în comparație cu ambalajele din plastic și, în contextul Pactului Verde European, în prezent, există o cerere tot mai ridicată pentru astfel de produse. Odată ce proiectul este implementat, Promateris va deveni prima companie din Europa de Est care produce materie primă pe bază de amidon de porumb.

 

Promateris va continua dezvoltarea strategiei sale de decarbonizare, propunându-și să devină un exemplu de bune practici pentru industria românească, punând bazele unor proiecte ambițioase, care să respecte principiile economiei circulare. Modelul de afaceri al Promateris reușește să demonstreze că respectând direcțiile trasate de Pactul Verde European, companiile românești pot să se dezvolte într-un ritm accelerat, ținând cont alături de considerentele economice și de cele de mediu.

More News